Simon Dickie Shooting

CONTACT US

SimonDickie2Simon Dickie

Mobile:        +64 0274 961 350
Telephone:  +64 (0)7 378 9680
Fax:            +64 (0)7 378 8115
simon@pheasantshooting.co.nz

 

Address

Simon Dickie Shooting
PO Box 682
Taupo 3351
New Zealand

 

Helicopter Co-Ordinates

S 38°     33"    27.78'
E 176°   00"    36.82'

Elevation 534m

heli2